Nu Ontwaken

Gepubliceerd op 27 april 2020 om 12:06

Als we het eerste licht bespeuren

we nog even sluimeren

tussen lichaam en geest

 

is ons besef nog ongeboren

in een nieuwe dag onbezorgd en onbevreesd.

 

Als het gouden ochtendgloren ons

zachtjes losweekt van onze kostbare dromen

voelt de dag zo ongewoon

lijken we niet aan de realiteit te ontkomen.

 

Als het warme zonlicht onze harten binnen stroomt

en vult met oprechte troost en kracht

geeft ze onze twijfel een beetje hoop.

 

Is het haar onvoorwaardelijke liefde

die ons leed verzacht.

 

Dominique van der Horst