Ontslagbrief aan het Ego

Gepubliceerd op 20 oktober 2021 om 11:34

Beste ego. Hierbij bied ik u mijn ontslag aan. Na 30 jaar misplaatste trouwe dienst, heb ik besloten dat het tijd wordt, dat onze wegen scheiden. Jarenlang heb ik mijn vertrouwen blind in u gevestigd. Heeft recent zelfonderzoek er echter toe geleid, dat ik tot inzicht gekomen ben, dat onze verbintenis al die tijd alleen maar is uitgegaan van uw overleving, terwijl u mij liet geloven, tevens ook beloofde, dat als u de leiding zou nemen, alles in het belang van mij zou zijn.

Op het moment dat ik geboren werd, is door mijn ouders, namens mij, het contract met u getekend. In mijn wilsonbekwaamheid op dat moment, ben ik met u een relatie aangegaan, waarin mij destijds de keuze niet geboden is. In de jaren die kwamen ontwikkelde wij een dissonante relatie, waarin ik al vrij snel bleek dat ik in mijn vroege dagen op aarde, een beroep moest doen op uw leidinggevende kwaliteiten. Wist ik in mijn onwetendheid uiteraard nog niet, hoe u mij hier later enorm mee zou gaan beschadigen.

Nu ik ouder en wijzer ben, kom ik tot de schrikbarende conclusie dat u mij al die tijd misleid heeft. Er zijn nooit voorwaarden opgesteld, er is geen cao, geen vakbond, ik ben zelfs niet eens in loondienst. Alles gebeurt op vrijwillige basis en op basis van slavendrijverij moet ik mij naar u schikken alsof elke dag van mijn bestaan 1 grote verplichte werkopdracht is. Mijn hele rechtsbestaan is in handen van een werkgever die niets geeft maar alles neemt.

Per geleverde dienst aan u, wordt naar mijn spirituele bankrekening ‘leegte’ overgemaakt. Een waardeloze tegemoetkoming, die het gewicht evenwicht niet in heeft, maar een waarde draagt die alleen de dood kopen kan. Het leven accepteert deze valuta niet. Zo is het aanbod in levensmiddelenartikelen beperkt tot onder andere alcohol, drugs, pillen, porno en gamen.

Daarbij verlangt u van mij dat ik ten alle tijden beschikbaar ben. U geeft mij een goedkope werktelefoon, waarvan de microfoon het niet doet en om een of andere reden kan ik oproepen ook niet weigeren. Op de meest onhandige momenten word ik gebeld en wordt mij een opdracht toebedeeld die mij weghaalt van mijn persoonlijke dromen, doelen en wensen. Alles moet wijken van uw overleving.

Dit allemaal terzijde. U bent slim en geslepen, u zult dan ook weten dat u dit doet. Ik hoef u niet bewust te maken van feit dat u mij misleid en blijft misleiden als ik blijf. U probeert mij te houden met lokkertjes maar u verkoopt zoete broodjes die u zelf niet eten wil. U dreigt zelf: “Zonder mij ben jij niets”. Ik zal u vertellen, zonder u ben ik alles. Sterker nog, zonder mij ben jij niets.

Ik heb gesolliciteerd bij de enige andere werkgever in deze regio: “Ziel”. Ik heb bij de ziel gesolliciteerd en het verkoopt mij slechts 1 broodje, wat genoeg is, want het heeft alle smaken, zegt hij. Ik zal hard moeten werken maar nooit meer op honderd plekken tegelijk. Ik hoef alleen maar ‘Nu’ te ‘zijn’ en dan zijn wij samen en in balans. De ziel verlangt van mij alleen dat ik voor hem zorg en als ik dit doe dan zorgt ‘het’ voor mij.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.